Hvilke investeringsmuligheter skjuler seg i 2022?

Tradisjonelt har småinvestorer hatt få muligheter til å plassere pengene sine utover fond, sparekonto og aksjer, men dette har endret seg takket være FinTech. Vi skal derfor se på hvilke muligheter som venter investorer i 2022, samt hvor du bør vurdere å plassere pengene dine for en best mulig avkastning.

 

Nordmenn er nemlig blant de mest digitaliserte menneskene i verden, noe vi kan se på en rekke ulike trender. Blant annet omsettes det for mer enn 50 milliarder på spilleautomater og pengespill hvert eneste år. Når det er sagt, viser spillgleden at nordmenn er glad i kalkulert risiko, noe som også bør reflekteres når vi tar investeringsvalg for 2022.

De beste mulighetene for avkastning i 2022

Noe av det som har dukket opp de siste årene, er nye muligheter til å investere på nett. Her snakker vi blant annet om kryptovaluta, NFT-er, crowdfunding og en rekke andre spennende muligheter. Ikke bare har dette gitt privatpersoner muligheten til å investere langt mer profesjonelt, men også til å skape en godt diversifisert portefølje. Vi skal derfor se nærmere på hva noen av disse mulighetene byr på.

Kryptovaluta

En type investering som har fått enormt med oppmerksomhet de siste årene er kryptovaluta. Disse digitale valutaene er kjent for enorm volatilitet, men også for å ha ekstremt høy avkastning. Når det er sagt, så anbefaler vi sjeldent at man har mer enn noen prosent av porteføljen sin i kryptovaluta – da dette fortsatt er en relativt ny, uutforsket teknologi.

NFT-er

Akkurat som kryptovaluta har blokkjede teknologi muliggjort NFT-er. Dette er digitale kunstverk som kan omsettes ved hjelp av eierskap på blokkjeden. Mange anser dette som det fremtidige kunstmarkedet, men akkurat som med kunst er det viktig å vite hva man driver med. Det skapes tusenvis av NFT-er hver eneste dag, men de fleste av disse vil være verdiløse når dagen er over. Du bør derfor lese deg godt opp på NFT-er før du setter pengene dine i dette.

Crowdfunding

En investeringsmåte som har blitt svært populær i Norge er crowdfunding eller folkefinansiering som det gjerne omtales som. Dette er selskaper som tilrettelegger for finansiering av bedrifter, men i stedet for at bankene låner ut penger – får de pengene fra privatpersoner. På denne måten kan du eksponere porteføljen din mot renteinntekter som ofte er langt bedre enn det en sparekonto og fond kan tilby. Imidlertid er det gjerne bindingstid og økt risiko knyttet til SME bedrifter, så les hver individuelle case før du investerer.

Aksjer

Sist, men ikke minst kan du investere i aksjer. Aksjemarkedet vil mest sannsynlig ikke gi den samme eksplosive veksten som de siste årene, men de fleste eksperter er enige om at vi fortsatt vil få god avkastning på aksjer. Imidlertid vil aksjeplukking bli stadig viktigere, noe som vil sette mange investorer på prøve. Eksempelvis kan det være et godt tidspunkt å investere i fremtidsrettede bransjer som grønn energi og iGaming, da begge disse har gjennomgått lengre perioder med regulering og ekstremt høy vekst av lønnsomheten.